Z Á K L A D N Í    C E N Í K
  diagnostika problému výjezd 1. hodina další započatá 1/2 hodina
firmy zdarma 250,- 250,- 150,-
domácnosti zdarma 200,- 200,- 100,-
vzdálená správa - - 200,- 100,-

 

Ceny v tomto ceníku platí hlavně pro menší opravy a servisy. Při větších zakázkách, dlouhodobých dohledech nad sítěmi je cena na dohodě.

 

 

Ceny v našem ceníku jsou konečné. Nejsme plátci DPH, což je výhoda pro soukromé osoby, podnikatele neplátce DPH jak školy, školky, neziskové organizace atd.
Při výjezdu mimo Prahu účtujeme 6kč za
kilometr.
 
2010, PCWorkshop