V Á Š     P O Č Í T A Č

Instalace, zálohování, opravy,vylepšování  PC sestav, údržba, záchrana dat, optimalizace
Nainstalujeme na Váš domácí počítač jakýkoliv systém či software, nastavíme, zkontrolujeme aktualizace a licence.Dodáme, zapojíme, nainstalujeme a zprovozníme jakýkoliv hardware dle vaší potřeby od tiskárny až po celý počítač.
   
I N T E R N E T

Zabezpečení , servis a dohled, návrhy připojení, nastavení pošty
Navrhneme pro Vás optimální připojení k internetu, pomůžeme při zapojení, Provedeme následné zabezpečení počítače pomocí antiviru, natavíme router a firewall.
   
S L U Ž B Y

Konzultace, servis, školení, elektronický podpis, datové schránky
Provádíme servisní zásahy při nenadálých havárií počítačů, opravy i záchrany dat. Poradíme, navrhneme řešení, zrealizujeme. Zaškolíme, vysvětlíme.
   
2010, PCWorkshop